top of page
2023_85_51_2_0057_00001885 2.jpg.tif

Marina

Det er bådejers pligt at informere havneadministrationen om båden

Det er bådejers pligt at sikre betaling for bådplads

Det er bådejers pligt at fremvise dokumentation for bådens bredde

Alle både i Bandholm Havn skal være ansvarsforsikrede, og bevis kunne forelægges på forlangende

Pris Liste

Incl Moms

Under 2    m.    2.150,00 Dkk

2,00 - 2,49 m.   2.800,00 Dkk

2,50 - 2,99 m.   3.750,00 Dkk

3,00 - 3,49 m.   5.000,00 Dkk

3,50 - 3,99 m.   6.250,00 Dkk

Bredde

4,00 - 4,99 m.   7.500,00 Dkk

5,00 -   +   m.   8.500,00 Dkk

Alle gæstesejlere / autocampere skal betale et dagligt beløb på 160 Dkk

Betaling via "HARBA" (App baseret) 

bottom of page